MasterCh

Graduated at Ackermann College of Chiropractic, Stockholm, Sweden
Målinriktad kiropraktik och strukturell osteopati

boka-tid

Ackermann Institutet är ett renommerat medicinskt och alternativmedicinskt Institut i Stockholm som grundades 1968. Verksamheten vid Institutet, som är internationellt erkänd, har ett brett spektrum inom behandling, utbildning och utveckling. Zsolt är en av deras stolta elever.

Vad är mjuk kiropraktik?

Den traditionella kiropraktiken uppfattas av många som hårdhänt. Därför har de kiropraktiska teknikerna utvecklats för att innefatta mer mjuk kiropraktik som inte gör ont.

Vi behandlar patienter som söker för smärttillstånd i rörelseapparaten. Besvären som behandlas kan vara såväl akuta som kroniska. Vanliga exempel på besvär som behandlas är: rygg- och nackbesvär, ryggskottischias, huvudvärk, migrän, yrsel, sträckningar, muskel- och ledvärk, tennisarmbåge, idrottsskador, förslitningsskador och stress.

Ryggradens fundament är korsben och bäcken

En snedställning av ryggradens bas medför förskjutningar i hela ryggen ända upp till huvudet. Terapidelen omfattar olika manuella tekniker för behandling av bäckenets balans och av ryggradens och extremiteternas ledförbindelser. Härvid bör även triggerpunkter inaktiveras. Viktigt är att patienten får ett individuellt program. Det kan vara någon enkel övning som patienten kan göra hemma. Ofta är det bra att börja rehabiliteringen med en personlig instruktör som ger individuell rådgivning och tränar med patienten.  För att ryggen och den övriga ”rörelseapparaten”, ska må bra är det viktigt med regelbunden motion samt att man undviker viktökning som belastar kotor och leder.

Helhetssynen är viktig

För att terapeuten ska kunna nå varaktigt resultat måste han kontrollera och behandla hela ryggraden nerifrån och uppåt. Det innebär att vi har en holistisk helhetssyn när vi behandlar. Manuell behandling av ryggbesvär ger i allmänhet goda resultat som kan variera mellan fullständig bot och betydlig lindring av symtomen, allt beroende på det enskilda fallet, patientens ålder och besvärens varaktighet.

 

boka-tid

Alla priser hittar Ni vid online bokningen !